autorzy

/   wg alfabetu
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Marek Andrzejewski

Marek Andrzejewski – autorksiążki psychologicznej "Domy na piasku", poruszającej zagadnienia związane m.in. z walką ze społecznymi stereotypami na temat placówek opiekuńczo-wychowawczych, prawną ochroną dóbr osobistych wychowanków oraz ich prywatnością i sferą emocjonalną. Wiedza zawarta w tej pozycji została oparta o dziesięcioletnie, pracownicze doświadczenie autora w domu dziecka.

Wydane publikacje