autorzy

/   wg alfabetu
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Mary Pipher

"Jest psychologiem klinicznym i profesorem na Uniwersytecie w Nebrasce. Jej praca obejmuje badania w dziedzinie psychologii i antropologii. Szczególnie interesuje ją oddziaływanie kultury amerykańskiej na zdrowie psychiczne ludzi. Pipher jest autorką czterech znakomitych i pomocnych książek, poza tym pisze artykuły do licznych i prestiżowych magazynów specjalistycznych i nie tylko. Doktor Pipher podróżuje po kraju, dzieląc się swoimi pomysłami ze specjalistami i potrzebującymi jej rady. Jej bezpośredniość i pełne energii podejście budzi entuzjazm odbiorców i czytelników".

Występuje w powiązaniu z...

Rumatowska Beata ilość wspólnych publikacji: 1
Horosiewicz Beata ilość wspólnych publikacji: 1

Wydane publikacje