autorzy

/   wg alfabetu
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Elżbieta Walter

Jest z wykształcenia indologiem, pracownikiem Katedry Azji Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz pracy naukowej zajmuje się działalnością popularyzatorską w zakresie promowania kultury indyjskiej w Polsce oraz tłumaczeniami z języka bengalskiego i angielskiego. Jest autorką przekładów kilku indyjskich powieści i dramatów, współpracuje jako recenzentka i konsultantka z kilkoma warszawskimi wydawnictwami i od lat tłumaczy z języka angielskiego dla TVP  filmy dokumentalne o Indiach.

Występuje w powiązaniu z...

Seniuk Anna ilość wspólnych publikacji: 2
Jagoda Marianna ilość wspólnych publikacji: 2

Wydane publikacje