autorzy

/   wg alfabetu
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Grzegorz Leszczyński

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki.
Autor wielu książek i artykułów na temat literatury dla młodych i najmłodszych odbiorców.
Był przewodniczącym Kapituły Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży oraz przewodniczącym Kapituły Nagrody Prezydenta RP "Sztuka Młodym".
Opracował wiele antologii literackich, m.in. Baśnie świata, Polskie baśnie i legendy, Po schodach wierszy.

Wydane publikacje