200. rocznica wydania Baśni braci Grimm

 

Bracia Wilhelm i Jakub Grimm na podstawie wieloletnich badań podań, mitów i opowieści ludowych zebrane przez siebie baśnie zaczęli ogłaszać drukiem w 1812 roku.

Baśnie te zostały wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Przetłumaczone na ponad 160 języków, są obok Biblii Lutra najbardziej znanym dziełem niemieckiej kultury.

 

Wydane przez nas różne edycje zostały znakomicie przetłumaczone na nowo, bezpośrednio z języka niemieckiego, przez Elizę Pieciul-Karmińską.

Baśnie braci Grimm inspirowały pisarzy, kompozytorów, reżyserów filmowych i telewizyjnych. I są kanonicznie obecne w powiedzeniach, w formułach ludowej mądrości. Cnotom wierności, empatii i odwagi przeciwstawiają przywary pychy, egoizmu, zawiści i bezduszności. Stanowią dziś cząstkę powszechnej i powszedniej świadomości. Głoszą bowiem potrzebę dobra oraz możliwość pokonania zła dobrem.

Hubert Orłowski, fragment przedmowy do zbiory "Baśnie dla dzieci i dla domu"

Powiązane publikacje