Chochlikowy konkurs z kalendarzem Pan Kuleczka

Chochlik, który wdarł się do tegorocznego kalendarza "Pan Kuleczka", okazał się świetną okazją do noworocznego konkursu! :)

Spostrzegawczy już zauważyli, że chochlik drukarski dodał w naszym kalendarzu z Panem Kuleczką na 2016 rok jeden dzień :-) A jako że jest to dzień miły, bo wakacyjny - 31 czerwca, ogłaszamy konkurs na Nowy Rok!

Autorzy najciekawszych pomysłów na to, co począć z takim pięknym dodatkowym dniem roku zostaną nagrodzeni bonami na nowy tomik "Pana Kuleczki - Marzenia", który ukaże się już w marcu!

Szczegóły konkursu i zgłoszeń w poniższym regulaminie!

 

Regulamin „Chochlikowego konkursu noworocznego”:

1.    Organizatorem „Chochlikowego konkursu noworocznego” jest wydawnictwo Media Rodzina mające swoją siedzibę w Poznaniu.
2.    Konkurs związany jest z chochlikiem drukarskim w Kalendarzu „Pan Kuleczka” na 2016 rok i polega na przesłaniu e-mailem odpowiedzi na pytanie: Co ciekawego można by było zaplanować na niespodziewanie dodatkowy dzień roku, który przypadałby na 31 czerwca?
3.    Nagrodami w konkursie są trzy bony na nowy tomik serii Wojciecha Widłaka i Elżbiety Wasiuczyńskiej pt. "Pan Kuleczka. Marzenia" , który ukaże się w marcu.
4.    Konkurs trwa od 22 stycznia do 12 lutego 2016 roku.
5.    Nagrodzone zostaną 3 osoby, których zgłoszenia mailowe odpowiedziami zostną uznane za konkursowe jury za najciekawsze/najzabawniejsze/najbardziej intrygujące.
6.    Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do nas maila zawierającego odpowiedź na pytanie podane w pkt. 2. na adres mailowy: konkurs@mediarodzina.pl z hasłem: Chochlik.
7.    Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronach Media Rodzina 15 lutego 2016 roku.
8.    Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą e-maila, a bony na książki zostaną wysłane pocztą elektroniczną. Bony będzie można zrealizować po premierze książki w marcu br. (o czym poinformujemy na naszych stronach internetowych i profilu Facebookowym).
9.    W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników spełniającemu warunki konkursu.
10.    W konkursie można wziąć udział tylko raz i uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
11.    Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

Powiązane publikacje