Mikołajowy konkurs w wydawnictwie Media Rodzina!

Zapraszamy do udziału w Mikołajowym konkursie – do wygrania są 3 egzemplarze „Baśni polskich. Cudownej studzienki”.

„Baśnie polskie. Cudowna studzienka” to zbiór opowieści zebranych przez prof. Joannę Papuzińską i przepięknie ilustrowanych przez Elżbietę Wasiuczyńską. W tomie znajdują się zarówno historie znane czytelnikom, np. o Twardowskim, który uciekał przed diabłem na księżyc, jak i mniej popularne baśnie – „O tym, jak głupi Zeflik był mądrym Zeflikiem” czy „Przeklęte jezioro”.

Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: „Co kryje w sobie cudowna studzienka?” Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi.

Na Wasze odpowiedzi  wysłane na adres konkurs@mediarodzina.pl czekamy do 8 grudnia.

Powodzenia!

Regulamin konkursu Wygraj „Baśnie polskie. Cudowną studzienkę”.

1. Organizatorem konkursu Wygraj „Baśnie polskie. Cudowną studzienkę” jest wydawnictwo Media Rodzina mające swoją siedzibę w Poznaniu.
2. Konkurs polega na przesłaniu drogą mailową odpowiedzi na pytanie: "Co kryje w sobie cudowna studzienka?".
3. Nagrody w konkursie to 3 egzemplarze książki „Baśnie polskie. Cudowna studzienka”.
4. Konkurs trwa od 2 grudnia do 8 grudnia 2013 roku.
5. Nagrodzone zostaną 3 osoby, których odpowiedzi wysłane na adres konkurs@mediarodzina.pl komisja konkursowa uzna za najciekawsze.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do nas maila zawierającego odpowiedzi na pytania konkursowe, na adres mailowy: konkurs@mediarodzina.pl  z hasłem CUDOWNA STUDZIENKA.
7. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronach Media Rodzina 9 grudnia 2013 roku.
8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą e-maila, a nagrody zostaną przesłane pocztą po 11 grudnia 2013 roku.
9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników spełniającemu warunki konkursu.
10. W konkursie można wziąć udział tylko raz i uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

Powiązane publikacje