Nagroda dla Bogusławy Sochańskiej

Z wielką radością donosimy, że Duńska Fundacja Sztuki przyznała Duńską Nagrodę dla Tłumacza Literackiego 2014 Bogusławie Sochańskiej. W uzasadnieniu czytamy: „w dowód uznania za jej obszerną, wieloletnią i wytrwałą pracę nad przekładem i promocją literatury duńskiej najwyższej rangi.”

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 4 grudnia o godz. 16.00 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i będzie połączona z premierą najnowszego przekładu laureatki – Dzienników 1825-1875 Andersena.  

Duńska Nagroda dla Tłumacza Literackiego została ustanowiona przez Komitet ds. Literatury Duńskiej Rady Sztuki w 2004 r. Przyznawana jest tłumaczowi lub wydawcy z wybranego obszaru językowego i wynosi 75 000 koron.

Bogusława Sochańska, tłumaczka literatury duńskiej, autorka tekstów krytycznoliterackich, esejów poświęconych duńskiej literaturze i kulturze. Od 1999 dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce. W swoim dorobku ma przede wszystkim przekłady twórczości H.Ch. Andersena. W 2007 r. została uhonorowana duńską Nagrodą im. Hansa Christiana Andersena za przekład Baśni i opowieści (t.1-3). Jesienią 2014 r. opublikowała  Dzienniki 1825-1875 słynnego Duńczyka w swoim wyborze, przekładzie i opracowaniu.
Bogusława Sochańska przełożyła cztery powieści oraz poezję Janiny Katz. W swoim dorobku ma także przekłady m.in. prozy Knuda Romera, Stiga Dalagera i Mikkela Birkegaarda, dramatów Susanne Brøgger, Astrid Saalbach i Stiga Dalagera, wierszy Pieta Heina, Susanne Brøgger i Inger Christensen.


Gratulujemy!

Powiązane publikacje