Oświadczenie wydawnictwa na temat ustawy o jednolitej cenie książki

Na prośbę Polskiej Izby Książki, która jest autorem projektu ustawy o czasowej jednolitej cenie książki, przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie.

 

Media Rodzina od samego początku była i jest zwolennikiem projektowanej ustawy. Na forum PIK-u byliśmy jednym z pierwszych wydawnictw, które sygnalizowały brak jakichkolwiek reguł obowiązujących na polskim rynku książki. Tak zwany kodeks dobrych obyczajów lansowany przez wiele wydawnictw  okazał się pustym sloganem. Nasze stanowisko wynika przede wszystkim z doświadczeń, których jako wydawcy „Harry'ego Pottera” byliśmy i jesteśmy bezpośrednimi świadkami i „beneficjentami”. Każda kolejna edycja tego światowego bestselleru zamiast przekładać się na biznesowy sukces polskiego księgarstwa była przedmiotem spekulacji głównie cenowych. Prowadziła do bezsensownych wojen cenowych, które z czasem stały się naszą codziennością i zmorą. Zamiast skupić się na doskonaleniu swojej oferty wydawcy i księgarze dali się wciągnąć w beznadziejną grę wielkich korporacji, które w sposób bezwzględny domagają się rzekomo należnych im trybutów.

Jesteśmy za wolnym rynkiem, za swobodą prowadzenia działalności gospodarczej. Dziś każdy może być wydawcą, każdy może być sprzedawcą. W dobie wszechwładnie panującego nam internetu jest to możliwe. Zależy nam jednak, by odbywało to się w sposób cywilizowany. Ustawa o czasowej jednolitej cenie książki nie uzdrowi kompromitującego nas w Europie poziomu czytelnictwa. Może jednak powstrzymać stale postępującą degradację rangi książki w naszym życiu społecznym.

 

Bronisław Kledzik

dyrektor

Media Rodzina