Reklamacje i zwroty

1. W przypadku wystąpienia potrzeby reklamacji, należy je składać:

  • na adres e-mail: handlowy@mediarodzina.pl,
  • listownie na adres: Media Rodzina, ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań,
  • telefonicznie: 61 827-08-63.

W opisie reklamacji klient zamieszcza poniższe informacje – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

  1. informacja i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację.

Towar z wadami lub uszkodzony podczas transportu zostanie wymieniony na pełnowartościowy na koszt wydawnictwa. Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.
Jeśli nie istnieje możliwość wymiany, gwarantujemy zwrot pieniędzy.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

2. Klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Warunkiem jest odesłanie książek w nienaruszonym stanie, w przypadku pozycji z dołączonymi nagraniami – w folii ochronnej. Konieczne jest też dołączenie dowodu zakupu (paragon, faktura VAT).
Pieniądze za zwrócone książki zostaną przekazane na adres klienta lub na wskazane konto bankowe.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia do umowy.

4. Przy zakupie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym klient otrzyma potwierdzenie zakupu drogą mailową lub w przesyłce z innymi zamówionymi, materialnymi produktami.

Wzór formularza odstąpienia od umowy